Co należy wiedzieć przy sprawach o podział majątku?

Majątek wspólny a majątek osobisty 

Należy wspomnieć, że po zawarciu małżeństwa możemy wyróżnić nie tylko wspomniany majątek wspólny, ale również majątek osobisty żony i majątek osobisty męża. Do majątku osobistego zaliczamy przede wszystkim dobra, które zostały zakupione przez każdego z małżonków jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Są to również dobra, które otrzymali w wyniku dziedziczenia, darowizny albo odszkodowania za utratę zdrowia. Zaliczamy do niego również przedmioty, które zostały nabyte za składniki majątku osobistego i przedmioty użytku osobistego oraz prawa autorskie i pokrewne.

Majątkiem wspólnym określamy natomiast takie dobra, które małżonkowie nabyli podczas trwania związku. Należy wspomnieć, że mogą to być również dobra, które uzyskał wyłącznie jeden z małżonków. Mogą to być na przykład środki, które zostały zgromadzone na funduszach emerytalnych oraz takie, które pochodzą z majątku wspólnego każdego z małżonków, na przykład z wynajmu nieruchomości, który należy do jednego z nich.

W jaki sposób podzielić majątek? 

Sprawy dotyczące podziału majątku bywają skomplikowane. Można je najszybciej przeprowadzić podczas postępowania ugodowego. W tym celu najlepiej skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, ponieważ dzięki wsparciu radcy prawnego, a zarazem bezstronnego mediatora często udaje się załatwić sprawę polubownie. Czasami jednak zdarza się tak, że spraw o podział majątku nie udaje się załatwić polubownie.

Wówczas niezbędne okazuje się wytoczenie postępowania sądowego. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, to małżonkowie tracą propozycje ugodowe, które otrzymali wcześniej od małżonka, z którym się rozwodzą albo są w separacji. Wówczas żądania każdego z nich mogą być zupełnie inne. Często zdarza się tak, że postępowanie sądowe toczy się naprawdę długo. Dzieje się tak, ponieważ w takich sytuacjach niezbędne jest sporządzenie opinii biegłych i oszacowanie wartości majątku. Takie sprawy wiążą się również z wyższymi kosztami, niż te, które udaje się załatwić polubownie. Właśnie dlatego niektórzy małżonkowie decydują się na spisanie intercyzy jeszcze przed ślubem.