Prawo cywilne

Świadczymy pomoc oraz usługi z zakresu prawa cywilnego w Warszawie. Warto zauważyć, że to zdecydowanie najszersza i bardzo rozległa dziedzina prawa. Oprócz zagadnień ogólnych, w jej skład wchodzą także kwestie dotyczące prawa rzeczowego, ale i prawo rodzinne, spadkowe oraz prawo zobowiązań. Nie będzie wielką przesadą stwierdzić, iż z prawem cywilnym mają Państwo do czynienia każdego dnia, choć często nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. Bodaj najczęstszym polem działań, w ramach wyznaczonych przez przepisy prawa cywilnego, jest zawieranie wszelkiego rodzaju umów. Prawo cywilne nie tylko bowiem reguluje zasady zawierania kontraktów, ale też wykonywania płynących z nich praw oraz obowiązków. Konkretne zapisy umów, oparte o wskazane przepisy prawa cywilnego, wskazują zakres praw stron umowy. Sugerują i wskazują, jak ich dochodzić oraz z jakimi konsekwencjami należy się liczyć, na wypadek gdyby nie przestrzegano powyższych. Obok najpopularniejszych typów umów regulowanych zapisami zawartymi w Kodeksie Prawa Cywilnego można wspomnieć:

  • umowę sprzedaży
  • umowę najmu
  • umowę darowizny
  • umowę pożyczki
  • umowę spedycji lub przewozu

Ponadto prawo cywilne reguluje też zapisy zawarte w ramach wszelkiego rodzaju umów nienazwanych.

Co wchodzi w zakres naszych usług w ramach prawa cywilnego?

W zakresie naszych usług leżą szerokie i kompleksowe działania w obszarze całego prawa cywilnego. W ramach naszych działań mogą liczyć Państwo nie tylko na bogate doświadczenie i wysokie kwalifikacje, ale też na poczucie bezpieczeństwa oraz atmosferę zaufania. Pośród kwestii, którymi zajmuje się nasza kancelaria, występują sprawy o naruszenie posiadania, sprawy o zapłatę, czy sprawy dotyczące wykonywania umów. Sporą część powierzonych nam spraw stanowią wchodzące w skład prawa rodzinnego postępowania o alimenty, ale też sprawy o zasiedzenie, eksmisję, kwestie dotyczące zniesienia współwłasności, czy postępowania z zakresu transportu i spedycji. Jeśli więc mają Państwo problemy oraz wątpliwości dotyczące którejś z tych sfer, gorąco zachęcamy do kontaktu.