Sprawy spadkowe

Prowadzimy dla Państwa również sprawy spadkowe w Warszawie. Warto pamiętać, że obowiązujące przepisy obligują rodzinę oraz bliskich zmarłego do przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Często są to sprawy proste i niebudzące większych wątpliwości. Wymagają jedynie udokumentowania stopnia pokrewieństwa względem zmarłego. Postępowanie tego typu nie niesie też ze sobą dodatkowych kosztów i zajmuje raczej mało czasu. Niekiedy jednak dochodzi do sporu o to, kto jest prawowitym spadkobiercą. Polem nieporozumienia może być również przedmiot spadku. W nakreślonych powyżej przypadkach niezbędnym może okazać się skorzystanie z usług doświadczonego adwokata.

Dziedziczenie i sporządzanie testamentów

Korzystając z pomocy naszych specjalistów, mogą Państwo nie tylko poradzić sobie z problemami powstałymi w drodze dziedziczenia, ale też zasięgnąć rady i opinii w sprawach dotyczących majątku, który sami planują Państwo pozostawić komuś w spadku. Warto bowiem pamiętać, że w pierwszym rzędzie dziedziczą po zmarłym jego dzieci oraz małżonek. Kiedy jednak ich brak, rodzeństwo oraz rodzice, po nich zaś dalsza rodzina. Krąg spadkobierców może jednak ulec zmianie, jeśli tego właśnie zażyczą sobie Państwo w testamencie. Testament mogą sporządzić Państwo sami, bez pomocy notariusza. Ze względu na skutki, jakie niosą ze sobą sprawy spadkowe, warto jednak skorzystać ze wsparcia i pomocy ekspertów.

 

Sprawy majątkowe

Rodzinne sprawy majątkowe nie dotyczą jedynie sytuacji, w której umiera ktoś bliski. Kwestia podziału majątku bywa też często wpisana w sprawy rozwodowe oraz separacje. Warto jednak pamiętać, że podział wspólnego majątku przed sądem to tylko jedna z kilku możliwości. Można bowiem przeprowadzić pozasądowe negocjacje dotyczące umowy o podział majątku. Innym, równie skutecznym sposobem, jest wystąpienie o ustanowienie rozdzielności majątkowej jeszcze podczas trwania małżeństwa. Zabieg taki łączy się z koniecznością sporządzenia oraz podpisania umów o zakresie spłaty ewentualnego zadłużenia jednej ze stron. Jeśli zatem mają Państwo pytania dotyczące spraw majątkowych, serdecznie zachęcamy do kontaktu!