Procesy sądowe

Prawnicy w naszej Kancelarii wyspecjalizowani są w prowadzeniu procesów sądowych dotyczących:

  • szeroko rozumianego prawa cywilnego – głównie sprawy o odszkodowanie, zapłatę, odzyskanie nieruchomości, prawa rodzicielskie, rozwód, separację, podział majątku, stwierdzenie nabycia spadku.
  • pomocy w sporach z przedsiębiorstwami przesyłowymi o odszkodowanie, ustanowienie służebności przesyłu.
  • pomocy dłużnikom w sporach z bankami, parabankami oraz funduszami sekurytyzacyjnymi.
  • pomocy w restrukturyzacji zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym w walucie obcej (np. CHF).
  • prawa karnego – obrona wszelkiego rodzaju spraw karnych, w tym również spraw karno-skarbowych.
  • prawa pracy – sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie, sprostowanie świadectwa pracy itd.
  • prawa gospodarczego – sprawy o zapłatę, nieuczciwą konkurencję, nienależyte wykonanie umowy, uchylenie uchwał zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Zatrudnieni w naszej Kancelarii prawnicy i adwokaci to osoby z ogromną wiedzą i doświadczeniem zawodowym, zaangażowane w swoją pracę i rozumiejące, że nawet najmniejszy błąd może zadecydować o powodzeniu całego procesu, a często także o życiu Klienta.

W sprawach nietypowych lub szczególnie trudnych mamy możliwość zasięgania opinii naszych konsultantów, do grona których należą m.in. pracownicy naukowi polskich i zagranicznych wyższych uczelni.

prawnik

Skontaktuj się z nami