Alimenty

Nasza kancelaria w Warszawie zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z ustaleniem wysokości alimentów. To ważne, by w tej kwestii móc liczyć na pomoc doświadczonego i sprawnego pełnomocnika. W procesie, którego celem jest ustalenie alimentów, sąd bada usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do uzyskania świadczenia oraz możliwości zarobkowe tego, który zobowiązany jest do płacenia alimentów. Ze zderzenia tych dwóch wielkości wyłania się wypadkowa wysokość świadczenia. Co warto podkreślić, zasądzona kwota w dużej mierze zależy od uznania sędziego, stąd niezwykle istotne jest wsparcie doświadczonego prawnika, który w oparciu o trafną argumentację oraz zgromadzony materiał dowodowy, zdoła przekonać sąd do racji strony, którą reprezentuje.

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny nie dotyczy jedynie rodziców względem ich dzieci. Nierzadko bowiem sąd orzeka o przyznaniu świadczenia czy to rodzicom, czy małżonkowi. Dysponujemy bogatym doświadczeniem w każdej ze wspomnianych sytuacji. Nie tylko reprezentujemy Państwa w sprawach o przyznanie alimentów, ale też podejmujemy działania mające na celu ustalenie ojcostwa, czy podwyższenia świadczeń już zasądzonych. Jeśli zatem potrzebujecie wsparcia w kwestii ustalenia świadczenia, czy podwyższenia jego wysokości, służymy pomocą i zaangażowaniem. Nie unikamy spraw złożonych oraz mniej jednoznacznych. Nasi prawnicy to specjaliści konfrontujący się nawet z najtrudniejszymi zleceniami. Przy wszystkim warto pamiętać, że alimenty służą dobru całej rodziny, a małoletnim pozbawionym częstszego kontaktu z jednym z rodziców, dają szansę na godną egzystencję i zharmonizowany rozwój w poczuciu bezpieczeństwa.