Rozwody

Mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w Warszawie również w kwestii rozwodów. Doskonale rozumiemy, jak trudna jest to decyzja. Warto zatem traktować rozwód jako wyjście zupełnie ostateczne, kiedy wszystkie inne podjęte staranie nie przyniosły spodziewanego skutku. Aby rozpocząć postępowanie sądowe, jeden z małżonków musi wnieść pozew do Sądu Okręgowego, po czym wnieść opłatę w wysokości 600 PLN. Jeśli pozew został przygotowany dobrze, istnieje szansa, że już na pierwszej rozprawie uda się zamknąć sprawę, uzyskując wyrok. Warto wiedzieć, że podstawową przesłanką, jaką bierze pod uwagę sąd, jest trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami. W praktyce oznacza to kompletne zerwanie więzi na polu psychicznym, fizycznym oraz majątkowym przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek nadziei na odbudowanie relacji.

Orzekanie o winie

W sprawie rozwodowej sąd może wydać jeden z trzech wyroków. Może nikogo nie obarczyć winą za rozkład pożycia, wskazać winną jedną ze stron lub uznać, że winni są oboje małżonkowie. Alternatywą dla rozwodu może być separacja. W praktyce zdaje się wyglądać podobnie do rozwodu, jednakże w przeciwieństwie do niego jest odwołalna. Jeśli zatem znaleźliście się Państwo w sytuacji, która wydaje się nie mieć wyjścia, możecie skorzystać z pomocy naszych specjalistów z zakresu rozwodów. Być może jest jeszcze szansa na uratowanie Waszego małżeństwa.