Rozwody – Warszawa

Mogą Państwo liczyć na pomoc naszej kancelarii w Warszawie również w kwestii rozwodów. Doskonale rozumiemy, jak trudna jest to decyzja. Warto zatem traktować rozwód jako wyjście zupełnie ostateczne, kiedy wszystkie inne podjęte starania nie przyniosły spodziewanego skutku. Aby rozpocząć postępowanie sądowe, jeden z małżonków musi wnieść pozew do Sądu Okręgowego, po czym wnieść opłatę w wysokości 600 PLN. Jeśli pozew został przygotowany dobrze, istnieje szansa, że już na pierwszej rozprawie uda się zamknąć sprawę, uzyskując wyrok. Warto wiedzieć, że podstawową przesłanką, jaką bierze pod uwagę sąd, jest trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami. W praktyce oznacza to kompletne zerwanie więzi na polu psychicznym, fizycznym oraz majątkowym przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek nadziei na odbudowanie relacji.

 

Orzekanie o winie

W sprawie rozwodowej sąd może wydać jeden z trzech wyroków. Może nikogo nie obarczyć winą za rozkład pożycia, wskazać winną jedną ze stron lub uznać, że winni są oboje małżonkowie. Alternatywą dla rozwodu może być separacja. W praktyce zdaje się wyglądać podobnie do rozwodu, jednakże w przeciwieństwie do niego jest odwołalna. Jeśli zatem znaleźli się Państwo w sytuacji, która wydaje się nie mieć wyjścia, zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych specjalistów z zakresu rozwodów. Być może jest jeszcze szansa na uratowanie Państwa małżeństwa.

 

Rozwód a kwestia alimentów

W przypadku rozwodów jednym z kluczowych aspektów jest uregulowanie kwestii alimentów. Alimenty to świadczenia pieniężne mające na celu zapewnienie środków finansowych osobom, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Alimenty mogą być przyznane na rzecz dzieci oraz byłego małżonka. Naszym zadaniem jako radców prawnych jest pomoc klientom w uzyskaniu sprawiedliwego orzeczenia o alimentach. Obejmuje to między innymi ustalenie wysokości alimentów, biorąc pod uwagę zarówno potrzeby uprawnionego, jak i możliwości zarobkowe zobowiązanego. Ponadto dbamy o to, aby alimenty były ustalone na okres odpowiedni dla sytuacji życiowej stron.

W ramach naszych usług radcy prawni udzielają porad dotyczących alimentów, reprezentują klientów przed sądem oraz pomagają w egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Współpracujemy także z biegłymi, takimi jak biegli rewidenci, psychologowie czy rzeczoznawcy majątkowi, aby uzyskać rzetelne informacje na temat sytuacji finansowej i życiowej stron.

 

Reprezentacja strony w sprawie o rozwód

W naszej kancelarii w Warszawie reprezentujemy zarówno strony powodowe, jak i pozwane w sprawach o rozwód. Naszym celem jest osiągnięcie korzystnego rozwiązania dla Klienta, uwzględniającego jego interesy i potrzeby. Dlatego też analizujemy każdą sprawę indywidualnie, starając się wypracować najlepszą strategię postępowania. W przypadku reprezentacji strony powodowej nasze działania mają na celu uzyskanie orzeczenia o rozwodzie oraz ewentualnych roszczeń związanych z podziałem majątku czy alimentami. Dla strony pozwanej dążymy natomiast do ochrony jej interesów, na przykład poprzez zakwestionowanie zarzutów wskazywanych przez powoda lub przedstawienie własnych argumentów na rzecz orzeczenia separacji zamiast rozwodu.

Warto również wspomnieć, że w kancelarii Arendarski & Stejblis zajmujemy się także innymi dziedzinami prawa, takimi jak prawo gospodarcze i prawo karne. W związku z tym nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę prawną, mającą na celu ochronę interesów Klientów w różnych aspektach ich życia.