Windykacja należności

Rozumiejąc, jak istotna w sprawnie funkcjonującym przedsiębiorstwie jest płynność finansowa, oferujemy Państwu windykację należności w Warszawie. Skierowanie sprawy do kancelarii profesjonalnie zajmującej się tego typu przypadkami znacząco zwiększa Państwa szanse na odzyskanie pieniędzy i zachowanie dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki posiadanej wiedzy oraz doświadczeniu, prowadzone przez nas działania nie tylko nie rozwlekają się w czasie, ale też często kończą się pomyślnym zamknięciem sprawy.

Windykacja przedsądowa

Warto dodać, że zabiegi, których się podejmujemy w Państwa interesie, nie ograniczają się jedynie do windykacji sądowej. Działamy w sposób pełny, szeroki i zdecydowany, a nasze kroki wymierzone są w skłonienie dłużnika do możliwie najszybszego zaspokojenia roszczeń. W ramach windykacji przedsądowej badamy sposób, w jaki dłużnik wywiązuje się z bieżących zobowiązań, wzywamy dłużnika do zapłaty, przesyłając mu monity oraz sprawdzamy przesłanki pozwalające zadłużonemu ogłosić stan upadłości. Badamy również stan majątku zadłużonego. Dzięki temu możliwe staje się przeprowadzenia działań egzekucyjnych, które są niekiedy jedyną drogą do odzyskania Państwa należności. Na tym etapie współpracujemy ze sprawdzonymi, doświadczonymi oraz skutecznymi kancelariami komorniczymi. Nasze zdecydowane działania z zakresu windykacji należności dyscyplinują dłużników, mobilizując ich do spłaty należności.