Blog

mediacje

Jak rozwiązać spór pozasądowo?

Różnice w interesach osób fizycznych lub prawnych prowadzą do powstawania sporów, które muszą być rozwiązane przez odwołanie się do obowiązujących przepisów. Tradycyjną metodą rozstrzygania, która ze stron oraz w jakim zakresie ma rację, jest skierowanie pozwu do sądu. Taki sposób dochodzenia swoich praw wiąże się natomiast ze sporymi wydatkami, a nierzadko również z koniecznością stosunkowo długiego oczekiwania na wyrok. Istniejące regulacje w wielu przypadkach dotyczących prawa cywilnego, a niekiedy także karnego dopuszczają skorzystanie z rozwiązania polubownego i dojścia przez strony do porozumienia. Nie oznacza to jednak, że będzie można wówczas obejść się bez pomocy adwokata lub kancelarii radcy prawnego. W Warszawie pomoc w sprawach tego typu można znaleźć w kancelarii Andrzej Arendarskiego i Marka Stejblisa oferującej wsparcie w negocjacjach, mediacjach i arbitrażu.

Czytaj więcej...

patent

Czym jest prawo patentowe?

Prawo patentowe oraz szerzej prawo własności przemysłowej to zbiór przepisów, które regulują zasady przyznawania ochrony zgłoszonym wynalazkom, a także unikalnym i zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym znakom i wzorom. Naruszenie praw wynikających z tych przepisów jest przestępstwem i może skutkować nie tylko odpowiedzialnością finansową, ale także karną. W sporach związanych z prawem patentowym niezbędna będzie pomoc mającej doświadczenie w tej materii kancelarii radcy prawnego. W Warszawie najlepszym wyborem będzie kancelaria radcowska Arendarski i Stejblis. Przekonajmy się, jaką ochronę daje prawo patentowe i co ona obejmuje.

Czytaj więcej...

sąd

Przestępstwo a wykroczenie – jaka jest różnica?

Polski system prawny musi odnosić się do niezwykle szerokiego zakresu pojęć, czynności i sytuacji, co czyni go niesamowicie skomplikowanym zbiorem zakazów, nakazów, regulacji oraz zasad. Również łamanie go może przybierać zróżnicowane formy, różniące się między innymi szkodliwością danego czynu, a także karą grożącą za jego popełnienie. Do najczęściej spotykanych pojęć należą „przestępstwo” oraz „wykroczenie” – bardzo często używane zamiennie, podczas gdy w rzeczywistości jest między nimi wiele różnic. W tym artykule przyjrzymy się obydwu tym terminom.

Czytaj więcej...

opskarżenie

Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Akt oskarżenia wnoszony jest przez prokuraturę na zakończenie postępowania przygotowawczego – na jego mocy osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa staje się osobą oskarżoną i może toczyć się przeciwko niej postępowanie sądowe. Oparty jest o zebrany materiał dowodowy, który powinien być wystarczający, by móc oskarżyć potencjalnego sprawcę o popełnienie przestępstwa. Kolejnym krokiem jest uznanie go winnym lub niewinnym stawianych zarzutów – tym zajmuje się już sąd. Oskarżony może wtedy liczyć na pomoc obrońcy. Jeśli nie jest w stanie pozwolić sobie na jego odpłatne wynajęcie – wydatek, z którym wiążą się usługi adwokata w Warszawie, zależy przede wszystkim od rodzaju i skomplikowania sprawy – przysługuje mu obrońca z urzędu.

Czytaj więcej...