Blog

dług

Czym jest i jak działa plan oddłużeniowy?

W niektórych przypadkach wyjście z długów może okazać się bardzo trudne. Stale rosnące zadłużenia oraz brak planu na ich sprawne spłacenie wiążą się także z pogorszeniem stanu psychicznego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zalegające zobowiązania to ogromny stres dla dłużnika. Wówczas warto pomyśleć o planie oddłużeniowym, który niekiedy może okazać się jedynym słusznym rozwiązaniem.

Czytaj więcej...

spotkanie biznesowe

Jakie są skutki upadłości układowej?

Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik utracił  zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych i jednocześnie trwa więcej niż 3 miesiące. Niewątpliwie jest to trudna sytuacja, która może rodzić wiele stresu i nieprzyjemności. Możliwe jest jednak złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, który może rodzić różne skutki prawne. Obecnie wielu zainteresowanych dopytuje o tzw. upadłość układową. Czym jest ta instytucja i jakie rodzi skutki prawne?

Czytaj więcej...

testament

Jak wyłączyć kogoś z dziedziczenia?

Kategoria obejmująca sposoby pozbawienia spadkobierca zdolności do dziedziczenia po otwarciu spadku obejmuje instytucję niegodności dziedziczenia, przez możliwości wyłączenia od dziedziczenia (w tym wydziedziczenia) w drodze testamentu – przez spadkodawcę, aż po możliwość wyłączenia od dziedziczenia małżonka poprzez pozew – przez spadkobierców, po otwarciu spadku.

Czytaj więcej...

mediacje

Jak rozwiązać spór pozasądowo?

Różnice w interesach osób fizycznych lub prawnych prowadzą do powstawania sporów, które muszą być rozwiązane przez odwołanie się do obowiązujących przepisów. Tradycyjną metodą rozstrzygania, która ze stron oraz w jakim zakresie ma rację, jest skierowanie pozwu do sądu. Taki sposób dochodzenia swoich praw wiąże się natomiast ze sporymi wydatkami, a nierzadko również z koniecznością stosunkowo długiego oczekiwania na wyrok. Istniejące regulacje w wielu przypadkach dotyczących prawa cywilnego, a niekiedy także karnego dopuszczają skorzystanie z rozwiązania polubownego i dojścia przez strony do porozumienia. Nie oznacza to jednak, że będzie można wówczas obejść się bez pomocy adwokata lub kancelarii radcy prawnego. W Warszawie pomoc w sprawach tego typu można znaleźć w kancelarii Andrzej Arendarskiego i Marka Stejblisa oferującej wsparcie w negocjacjach, mediacjach i arbitrażu.

Czytaj więcej...