W jakiej sytuacji można podzielić majątek w trakcie trwania małżeństwa?

Wiele osób sądzi, że podział majątku może nastąpić jedynie po orzeczeniu rozwodu. Nic bardziej mylnego, bowiem prawo dopuszcza taką możliwość także podczas trwania małżeństwa. Co więcej, wcale nie warunkuje tego rozstanie się małżonków. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby para zdecydowała się na taki krok z innych, zupełnie odmiennych powodów.

Jakie mogą być przesłanki podziału majątku podczas małżeństwa?

Najprościej mówiąc, do podziału majątku może dojść jedynie wtedy, gdy dojdzie do ustania małżeńskiej wspólności majątkowej. Taka okoliczność następuje z kolei w wielu rozmaitych sytuacjach, a mianowicie na skutek:

  • podpisania przez małżonków tzw. intercyzy,
  • orzeczenia separacji,
  • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
  • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

para podpisująca dokumenty

Jeżeli chcesz dokonać podziału majątku, ale nie wiesz, jak się za to zabrać, zapraszam Cię do podjęcia kontaktu. Oferuję porady prawne w Warszawie, dlatego po dokładnej analizie Twojej sytuacji wskażę Ci możliwe rozwiązania oraz wynikające z nich konsekwencje.

Jak dzieli się majątek w trakcie trwania małżeństwa?

Gdy dojdzie do ziszczenia się jednej z powyższych przesłanek, wówczas małżonkowie posiadają już odrębne majątki. Naturalnie konieczne jest dokonanie podziału dotychczas wspólnego dobytku. Jeżeli para jest zgodna co do jego rozkładu, sprawa wydaje się być prosta. Inaczej jest jednak w przypadku konfliktu. Wówczas niezbędne okaże się zgłoszenie do sądu, który dokona podziału.

Naturalnie sąd nie zawsze będzie w stanie wycenić poszczególne składniki majątku. Mowa tu szczególnie o nieruchomościach i innych wartościowych przedmiotach. W takim przypadku niezbędne okaże się wezwanie biegłego sądowego, który dokona gruntownej analizy. Warto zaznaczyć, że niekiedy takie sprawy trwają nawet kilka lat. Jak łatwo się domyślić, wówczas koniecznością jest nawet kilkukrotne wzywanie specjalisty, gdyż składniki majątku zmieniają swoją wartość.