Umowy frankowe – Warszawa

Kredyty we frankach szwajcarskich to kwestia, która od lat budzi wiele kontrowersji i niepokoju wśród polskich kredytobiorców. Chociaż frankowicze, stanowią niewielką część społeczeństwa, to jednak ich problemy związane z umowami frankowymi są szeroko komentowane i analizowane przez prawników oraz ekonomistów. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na wsparcie prawne w tej dziedzinie nasza kancelaria w Warszawie oferuje pomoc w związku z niekorzystnymi umowami kredytowymi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz aktualną wiedzę na temat orzecznictwa sądowego. Współpracując z Klientami, analizujemy indywidualne przypadki oraz opracowujemy optymalne strategie działania, mające na celu zmniejszenie obciążenia finansowego wynikającego z umowy frankowej.

W ramach świadczonych usług kancelaria zajmuje się między innymi analizą umów kredytowych we frankach pod kątem ewentualnych niekorzystnych zapisów oraz niezgodności z obowiązującym prawem. Nasi radcy prawni udzielają wsparcia w negocjacjach z bankami oraz reprezentują Klientów przed sądami. Działania te mają na celu doprowadzenie do zmiany warunków umowy kredytowej na rzecz kredytobiorcy, a w przypadku stwierdzenia naruszenia praw klienta – windykacji należności od banku.

 

Pomoc dla frankowiczów

W przypadku umów frankowych istnieje możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem. W ostatnich latach wiele osób decyduje się na takie działanie, starając się unieważnić umowę frankową lub domagając się zmiany warunków spłaty kredytu. Podstawą do tego jest zarzut nieuczciwych praktyk ze strony banków oraz naruszenia przepisów prawa konsumenckiego. Sąd Najwyższy orzekł, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowach frankowych mogą być uznane za niedozwolone i sprzeczne z prawem konsumenckim. W praktyce oznacza to, że każdy kredytobiorca, który zawarł umowę frankową, może wystąpić z żądaniem unieważnienia takiej umowy lub zmiany warunków spłaty kredytu.

 

Prowadzenie spraw frankowych

W przypadku problemów związanych z umową frankową, warto rozważyć dwa możliwe rozwiązania – ugodę z bankiem oraz pozew sądowy. Wybór odpowiedniej drogi zależy przede wszystkim od konkretnej sytuacji kredytobiorcy oraz jego indywidualnych oczekiwań. Ugoda jest opcją, która pozwala na rozwiązanie sporu bez konieczności angażowania sądu. Kredytobiorca może negocjować z bankiem nowe warunki spłaty kredytu, takie jak zmiana waluty kredytu na polski złoty czy obniżenie marży. Należy jednak mieć świadomość, że ugody proponowane przez banki nie prowadzą do unieważnienia umowy kredytowej.

Pozew sądowy jest bardziej radykalnym rozwiązaniem, które może skutkować całkowitym uwolnieniem się od umowy frankowej lub zmianą jej warunków. Warto w tym przypadku pamiętać, że proces sądowy może być długotrwały i kosztowny. Nie ma pewności co do ostatecznego wyniku procesu, jednak dotychczasowe orzecznictwo w sprawach tego typu stanowi solidną podstawę do unieważnienia umowy kredytowej i odzyskania od banku nadpłaconych pieniędzy.