Blog

porada prawna

Kiedy porada prawna może być bezpłatna?

Dzięki obowiązującej od początku 2019 roku nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zakres osób, które mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, znacznie się powiększył. Dawniej musiały one spełnić bardzo konkretne warunki, związane między innymi z wiekiem lub korzystaniem ze wsparcia pomocy społecznej. Aktualnie bezpłatną poradę prawną może otrzymać każda osoba fizyczna, której nie stać na uzyskanie jej odpłatnie. Nie musi przy tym udowadniać, że jej sytuacja finansowa nie pozwala na opłacenie usług prawnika. Wystarczy, że złoży stosowne pisemne oświadczenie. 

Czytaj więcej...

Na czym polega obsługa prawna podmiotów gospodarczych?

Prowadzenie działalności gospodarczej nie należy do łatwych przedsięwzięć. Choć niektóre branże wiążą się z nieco większym skomplikowaniem, niektóre z mniejszym, w każdym przypadku ma się do czynienia z szerokim zbiorem przepisów, dokumentów, zobowiązań oraz sytuacji, z których może wyniknąć spór prawny. Odnalezienie się w gąszczu dostępnych możliwości oraz obowiązujących zakazów i nakazów nie jest łatwe, a zaniedbanie tej materii może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Obsługa prawna oznacza stałe wsparcie w każdym aspekcie działalności firmy. Pozwala znacznie łatwiej sprostać związanym z tym wyzwaniom, bez narażania się na problemy natury prawnej. A gdy jednak do nich dojdzie, stanowi istotne wsparcie w ich rozwiązywaniu. 

Czytaj więcej...

mobbing w pracy

Jak poradzić sobie z mobbingiem w pracy?

Mobbing jest zjawiskiem, doświadczanym w miejscu pracy, polegającym na uciążliwym nękaniu, naruszaniu praw pracowniczych i stosowaniu przemocy fizycznej. Może ono dotyczyć zarówno przemocy kierowanej przez pracodawców na podwładnych, jak i między współpracownikami. Choć mobbing znany jest od dawna, to od kilku lat zyskuje na rozgłosie, dzięki temu, że ofiary tego procederu coraz częściej decydują się na nagłośnienie problemu i wyciągnięcie konsekwencji wobec agresora.

Czytaj więcej...

prawnik

Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Mimo tego, że do nabycia spadku dochodzi w momencie jego otwarcia, które ma miejsce z chwilą śmierci spadkodawcy, to nie daje spadkobiercy możliwości swobodnego rozporządzania odziedziczonym majątkiem. Zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania spadkowego konieczne jest stwierdzenie nabycia spadku. W tym celu należy udać się do notariusza albo złożyć wniosek do sądu. Czy jest koniecznością, czym skutkuje i na czym polega?

Czytaj więcej...