Blog

patent

Czym jest prawo patentowe?

Prawo patentowe oraz szerzej prawo własności przemysłowej to zbiór przepisów, które regulują zasady przyznawania ochrony zgłoszonym wynalazkom, a także unikalnym i zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym znakom i wzorom. Naruszenie praw wynikających z tych przepisów jest przestępstwem i może skutkować nie tylko odpowiedzialnością finansową, ale także karną. W sporach związanych z prawem patentowym niezbędna będzie pomoc mającej doświadczenie w tej materii kancelarii radcy prawnego. W Warszawie najlepszym wyborem będzie kancelaria radcowska Arendarski i Stejblis. Przekonajmy się, jaką ochronę daje prawo patentowe i co ona obejmuje.

Czytaj więcej...

sąd

Przestępstwo a wykroczenie – jaka jest różnica?

Polski system prawny musi odnosić się do niezwykle szerokiego zakresu pojęć, czynności i sytuacji, co czyni go niesamowicie skomplikowanym zbiorem zakazów, nakazów, regulacji oraz zasad. Również łamanie go może przybierać zróżnicowane formy, różniące się między innymi szkodliwością danego czynu, a także karą grożącą za jego popełnienie. Do najczęściej spotykanych pojęć należą „przestępstwo” oraz „wykroczenie” – bardzo często używane zamiennie, podczas gdy w rzeczywistości jest między nimi wiele różnic. W tym artykule przyjrzymy się obydwu tym terminom.

Czytaj więcej...

opskarżenie

Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Akt oskarżenia wnoszony jest przez prokuraturę na zakończenie postępowania przygotowawczego – na jego mocy osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa staje się osobą oskarżoną i może toczyć się przeciwko niej postępowanie sądowe. Oparty jest o zebrany materiał dowodowy, który powinien być wystarczający, by móc oskarżyć potencjalnego sprawcę o popełnienie przestępstwa. Kolejnym krokiem jest uznanie go winnym lub niewinnym stawianych zarzutów – tym zajmuje się już sąd. Oskarżony może wtedy liczyć na pomoc obrońcy. Jeśli nie jest w stanie pozwolić sobie na jego odpłatne wynajęcie – wydatek, z którym wiążą się usługi adwokata w Warszawie, zależy przede wszystkim od rodzaju i skomplikowania sprawy – przysługuje mu obrońca z urzędu.

Czytaj więcej...

porada prawna

Kiedy porada prawna może być bezpłatna?

Dzięki obowiązującej od początku 2019 roku nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zakres osób, które mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, znacznie się powiększył. Dawniej musiały one spełnić bardzo konkretne warunki, związane między innymi z wiekiem lub korzystaniem ze wsparcia pomocy społecznej. Aktualnie bezpłatną poradę prawną może otrzymać każda osoba fizyczna, której nie stać na uzyskanie jej odpłatnie. Nie musi przy tym udowadniać, że jej sytuacja finansowa nie pozwala na opłacenie usług prawnika. Wystarczy, że złoży stosowne pisemne oświadczenie. 

Czytaj więcej...