Blog

spotkanie biznesowe

Jakie są skutki upadłości układowej?

Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik utracił  zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych i jednocześnie trwa więcej niż 3 miesiące. Niewątpliwie jest to trudna sytuacja, która może rodzić wiele stresu i nieprzyjemności. Możliwe jest jednak złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, który może rodzić różne skutki prawne. Obecnie wielu zainteresowanych dopytuje o tzw. upadłość układową. Czym jest ta instytucja i jakie rodzi skutki prawne?

Czytaj więcej...

testament

Jak wyłączyć kogoś z dziedziczenia?

Kategoria obejmująca sposoby pozbawienia spadkobierca zdolności do dziedziczenia po otwarciu spadku obejmuje instytucję niegodności dziedziczenia, przez możliwości wyłączenia od dziedziczenia (w tym wydziedziczenia) w drodze testamentu – przez spadkodawcę, aż po możliwość wyłączenia od dziedziczenia małżonka poprzez pozew – przez spadkobierców, po otwarciu spadku.

Czytaj więcej...

mediacje

Jak rozwiązać spór pozasądowo?

Różnice w interesach osób fizycznych lub prawnych prowadzą do powstawania sporów, które muszą być rozwiązane przez odwołanie się do obowiązujących przepisów. Tradycyjną metodą rozstrzygania, która ze stron oraz w jakim zakresie ma rację, jest skierowanie pozwu do sądu. Taki sposób dochodzenia swoich praw wiąże się natomiast ze sporymi wydatkami, a nierzadko również z koniecznością stosunkowo długiego oczekiwania na wyrok. Istniejące regulacje w wielu przypadkach dotyczących prawa cywilnego, a niekiedy także karnego dopuszczają skorzystanie z rozwiązania polubownego i dojścia przez strony do porozumienia. Nie oznacza to jednak, że będzie można wówczas obejść się bez pomocy adwokata lub kancelarii radcy prawnego. W Warszawie pomoc w sprawach tego typu można znaleźć w kancelarii Andrzej Arendarskiego i Marka Stejblisa oferującej wsparcie w negocjacjach, mediacjach i arbitrażu.

Czytaj więcej...

patent

Czym jest prawo patentowe?

Prawo patentowe oraz szerzej prawo własności przemysłowej to zbiór przepisów, które regulują zasady przyznawania ochrony zgłoszonym wynalazkom, a także unikalnym i zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym znakom i wzorom. Naruszenie praw wynikających z tych przepisów jest przestępstwem i może skutkować nie tylko odpowiedzialnością finansową, ale także karną. W sporach związanych z prawem patentowym niezbędna będzie pomoc mającej doświadczenie w tej materii kancelarii radcy prawnego. W Warszawie najlepszym wyborem będzie kancelaria radcowska Arendarski i Stejblis. Przekonajmy się, jaką ochronę daje prawo patentowe i co ona obejmuje.

Czytaj więcej...