Blog

kobieta piszę odwołanie

Jak można odwołać się od decyzji ZUS?

W sytuacji, gdy ubezpieczony nie zgadza się z decyzją wydaną przez ZUS, może się od niej odwołać. Istotny jest sposób, w jaki to zrobi, ponieważ zgodnie z art. 83 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz tytułem VII działu III Kodeksu postępowania cywilnego, istnieją zasady sporządzania oraz dostarczania pism tego rodzaju. Na końcu dostarczonej decyzji znajduje się informacja o możliwości odwołania, terminu, w jakim należy tego dokonać oraz określająca organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.

Czytaj więcej...

Polisolokata

Jak odzyskać kapitał z polisolokaty?

Polisolokaty to popularna w latach 90. forma ubezpieczenia połączona z lokatą o wysokim oprocentowaniu. Niestety, jeżeli z jakichś powodów zmuszeni byliśmy wycofać przelane na nią środki, najczęściej ryzykowaliśmy utratą większości lub wręcz całości tego, co wpłaciliśmy. Czy odzyskanie straconych w ten sposób pieniędzy jest możliwe?

Czytaj więcej...

sąd pracy

Jak odwołać się do sądu pracy?

Pracodawca ma prawo rozwiązać naszą umowę o pracę przed terminem jej wygaśnięcia. Jeżeli jednak podane w wypowiedzeniu przyczyny budzą nasze wątpliwości, możemy złożyć odwołanie do sądu pracy.

Czytaj więcej...

Kiedy warto korzystać z usług radcy prawnego?

Radca prawny to zawód zaufania publicznego, podobnie jak policjant, strażak, psycholog lub lekarz jest on objęty koniecznością zachowania tajemnicy zawodowej. Powierzając nasze sprawy w ręce prawnika mamy bowiem nadzieję na to, że zostanie ona dla nas pomyślnie rozwiązana. Warto wiedzieć kiedy można skorzystać z usług radcy prawnego i jaki jest zakres świadczonej przez niego pomocy. 

Czytaj więcej...