Blog

rozmowa

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Dopóki małżeństwo żyje wspólnie, wychowanie i opieka nad dziećmi jest dzielona między żonę i męża. Oboje mają bowiem obowiązek zapewnienia im należytej opieki i ochrony ich interesów. Dziecko od momentu narodzin aż do ukończenia 18-ego roku życia pozostaje bowiem pod władzą rodzicielską. Według polskiego prawa jest to zestaw różnorodnych obowiązków i uprawnień, które mają rodzice w stosunku do swojego małoletniego potomka. 

Czytaj więcej...

alimenty na dziecko

Jak ustalić wysokość alimentów?

Rozwód to stresujące i trudne doświadczenie. Rozstanie wiąże się nie tylko z podziałem wspólnego majątku, ale także z koniecznością ustalenia wysokości alimentów, jakie rodzic będzie musiał płacić na swoje dziecko. Alimenty mają na celu pokrycie części kosztów utrzymania dziecka. W przypadku rozwodu wysokość alimentów ustalana jest na podstawie określonych kryteriów. Wyjaśniamy, w jaki sposób ustalić wysokość alimentów.

Czytaj więcej...

spadek

Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Śmierć bliskiej nam osoby wiąże się ze smutkiem i poczuciem wielkiej straty. Niekiedy jednak okazuje się, że zmarły pozostawił nam spadek, który - przynajmniej na pierwszy rzut oka - stanowi prawdziwy uśmiech losu i jest sposobem na rozpoczęcie nowego życia. Jednak uwaga! Warto pamiętać, że dziedziczenie spadku oznacza niekiedy także dziedziczenie długów. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Czy oznacza to, konieczność uregulowania zaciągniętych przez osobę zmarłą zobowiązań? A może jest inna opcja? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czytaj więcej...

kobieta piszę odwołanie

Jak można odwołać się od decyzji ZUS?

W sytuacji, gdy ubezpieczony nie zgadza się z decyzją wydaną przez ZUS, może się od niej odwołać. Istotny jest sposób, w jaki to zrobi, ponieważ zgodnie z art. 83 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz tytułem VII działu III Kodeksu postępowania cywilnego, istnieją zasady sporządzania oraz dostarczania pism tego rodzaju. Na końcu dostarczonej decyzji znajduje się informacja o możliwości odwołania, terminu, w jakim należy tego dokonać oraz określająca organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.

Czytaj więcej...