Kiedy sporządza się opinię prawną?

Co to jest opinia prawna? 

Opinia prawna może zostać wystawiona przez adwokata albo radcę prawnego. Nazywamy nią materiał analityczny, który odnosi się do konkretnego zagadnienia prawnego. Należy wspomnieć, że taki dokument nie jest wiążący. Opinia prawna może mieć formę skróconą albo rozbudowaną. Może ona dotyczyć prawa własności, prawa pracy, prawa prywatnego i praw spadkowych. Kompletna opinia prawna zawiera szereg informacji dotyczących problemu konkretnego Klienta. Elementami, które powinny zostać w niej zawarte, są:

  • opis problemu,
  • analiza sprawy, której adwokat albo radca prawny dokonuje, uwzględniają aktualne przepisy prawa,
  • wnioski końcowe oraz określenie ewentualnych zagrożeń,
  • możliwe sposoby postępowania.

opinia prawna

Opinia prawna różni się od porady prawnej. W przypadku porady Klient zostaje poinformowany o aktualnie obowiązującym stanie prawnym, a adwokat albo radca prawny koncentruje się na sposobach rozwiązania problemu prawnego i świadczy pomoc, która jest niezbędna do przygotowania pism o charakterze prawnym.

 

W jakim celu sporządzana jest opinia prawna i kiedy warto z niej skorzystać? 

Sporządzenie opinii prawnej ma na celu wyjaśnienie problemu oraz zaproponowania rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla Klienta. Osoba, która korzysta z takiej usługi prawnej, może zapoznać się z poglądami i argumentami adwokata albo radcy prawnego i poznać procedury, które będą niezbędne do wykonania w przypadku podjęcia każdej decyzji.

Warto zdecydować się na sporządzenie opinii prawnej w przypadku wątpliwości co do treści podpisywanej umowy albo podejmowanego działania. Takie rozwiązanie jest również korzystne dla przedsiębiorców, którzy mogą dzięki niemu ograniczyć ryzyko związane z prowadzoną działalnością i upewnić się, że działania, które chcą podjąć, będą zgodne z prawem. Opinia prawna bywa pomocna również w sprawach spadkowych oraz prawa pracy.