Jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy od podstaw

Aby zawarty związek małżeński mógł zostać prawnie rozwiązany, konieczna jest odpowiednia decyzja sądu. W tym celu trzeba złożyć poprawnie napisany wniosek, czyli pozew rozwodowy we właściwym dla miejsca zamieszkania obojga małżonków lub pozwanego, jeżeli zmienił on miejsce zamieszkania. Pozwanym jest małżonek, z którym chcemy rozwiązać małżeństwo. Pozew rozwodowy wnosi powód, czyli bardzo często strona poszkodowana, jeżeli mamy do czynienia z rozwodem z orzekaniem o winie. W celu napisania pozwu rozwodowego najlepiej poradzić się doświadczonego prawnika. Zajmujemy się pomocą prawną także w przypadku rozwodów. Oferujemy niezbędną pomoc oraz fachowe wsparcie na każdym etapie sprawy rozwodowej. Wiemy, że rozwód to trudne i decydujące o przyszłości doświadczenie, dlatego staramy się przeprowadzić naszych klientów przez ten trudny proces w szybki i „bezbolesny” sposób.

pozew rozwodowy

Elementy pozwu rozwodowego

Pozew rozwodowy to bardzo ważny dokument, który musi mieć odpowiednią formę. Uwzględnia ona:

  • nazwę sądu, do którego kierowany jest pozew rozwodowy,
  • dane osobowe, adresy i numery PESEL stron pozwu,
  • tytuł pisma i to, o jaki rozwód wnosimy (z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie),
  • opis związany z żądaniem rozwodu oraz wskazanie winy,
  • uzasadnienie wniosku rozwodowego.

 

Nie można zapomnieć o tym, aby samodzielnie napisany pozew rozwodowy podpisać w czytelny sposób imieniem i nazwiskiem. Warto pamiętać, że w pozwie rozwodowym możemy zawrzeć żądania dotyczące m.in. rezygnacji z mediacji, podziału majątku, przyznania opieki nad dziećmi oraz innych kluczowych kwestii, które wiążą się z rozwodem. Służymy pomocą na etapie pisania pozwu rozwodowego oraz możemy podjąć się weryfikacji i korekty samodzielnie napisanego wniosku do sądu. Doradzimy i wskażemy najlepsze rozwiązania, aby uniknąć niepotrzebnego przelewania na papier emocji, które mogą utrudnić merytoryczny opis żądania oraz jego uzasadnienia.