Blog

spadek

Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Śmierć bliskiej nam osoby wiąże się ze smutkiem i poczuciem wielkiej straty. Niekiedy jednak okazuje się, że zmarły pozostawił nam spadek, który - przynajmniej na pierwszy rzut oka - stanowi prawdziwy uśmiech losu i jest sposobem na rozpoczęcie nowego życia. Jednak uwaga! Warto pamiętać, że dziedziczenie spadku oznacza niekiedy także dziedziczenie długów. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Czy oznacza to, konieczność uregulowania zaciągniętych przez osobę zmarłą zobowiązań? A może jest inna opcja? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czytaj więcej...

kobieta piszę odwołanie

Jak można odwołać się od decyzji ZUS?

W sytuacji, gdy ubezpieczony nie zgadza się z decyzją wydaną przez ZUS, może się od niej odwołać. Istotny jest sposób, w jaki to zrobi, ponieważ zgodnie z art. 83 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz tytułem VII działu III Kodeksu postępowania cywilnego, istnieją zasady sporządzania oraz dostarczania pism tego rodzaju. Na końcu dostarczonej decyzji znajduje się informacja o możliwości odwołania, terminu, w jakim należy tego dokonać oraz określająca organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.

Czytaj więcej...

Polisolokata

Jak odzyskać kapitał z polisolokaty?

Polisolokaty to popularna w latach 90. forma ubezpieczenia połączona z lokatą o wysokim oprocentowaniu. Niestety, jeżeli z jakichś powodów zmuszeni byliśmy wycofać przelane na nią środki, najczęściej ryzykowaliśmy utratą większości lub wręcz całości tego, co wpłaciliśmy. Czy odzyskanie straconych w ten sposób pieniędzy jest możliwe?

Czytaj więcej...

sąd pracy

Jak odwołać się do sądu pracy?

Pracodawca ma prawo rozwiązać naszą umowę o pracę przed terminem jej wygaśnięcia. Jeżeli jednak podane w wypowiedzeniu przyczyny budzą nasze wątpliwości, możemy złożyć odwołanie do sądu pracy.

Czytaj więcej...