Kiedy porada prawna może być bezpłatna?

Dzięki obowiązującej od początku 2019 roku nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zakres osób, które mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, znacznie się powiększył. Dawniej musiały one spełnić bardzo konkretne warunki, związane między innymi z wiekiem lub korzystaniem ze wsparcia pomocy społecznej. Aktualnie bezpłatną poradę prawną może otrzymać każda osoba fizyczna, której nie stać na uzyskanie jej odpłatnie. Nie musi przy tym udowadniać, że jej sytuacja finansowa nie pozwala na opłacenie usług prawnika. Wystarczy, że złoży stosowne pisemne oświadczenie. 

Czego może dotyczyć bezpłatna porada prawna? 

W ramach bezpłatnej pomocy prawnej osobowa uprawniona powinna otrzymać od specjalisty informacje dotyczące jej aktualnej sytuacji, przysługujących jej uprawnień oraz spoczywających na niej obowiązków. Może liczyć na wskazanie możliwości rozwiązania trapiącego ją problemu – dotyczy to również toczących się w jej sprawie postępowań. Bezpłatna porada prawna nie obejmuje pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, z wyjątkiem pomocy w jej założeniu. Oprócz tego może jednak dotyczyć dowolnej sprawy, związanej z którąkolwiek spośród dziedzin prawa, niezależnie, czy będzie to prawo rodzinne, administracyjne, karne lub na przykład prawo cywilne. Osoba uprawniona do pomocy może również poprosić prawnika o pomoc w stworzeniu projektu pisma urzędowego – nie sporządza on jednak pisma w jej imieniu, a jedynie pokazuje, jak je napisać. 

Jak udzielana jest darmowa porada prawna? 

Na darmowe porady prawne powinno umawiać się telefonicznie. Udzielane są one zgodnie z zapisami, przy czym kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejką. Usługę te powinien wykonywać adwokat lub radca prawny, a w odpowiednio uzasadnionych przypadkach także aplikant. Z zasady darmowa pomoc prawna udzielana w punkcie. Jeśli osoba uprawniona nie jest w stanie się w nim stawić, na przykład w wyniku znacznej niepełnosprawności ruchowej, może ewentualnie dojść do tego w innym miejscu lub przy wykorzystaniu innego kanału komunikacji, na przykład telefonicznie.