Przestępstwo a wykroczenie – jaka jest różnica?

Polski system prawny musi odnosić się do niezwykle szerokiego zakresu pojęć, czynności i sytuacji, co czyni go niesamowicie skomplikowanym zbiorem zakazów, nakazów, regulacji oraz zasad. Również łamanie go może przybierać zróżnicowane formy, różniące się między innymi szkodliwością danego czynu, a także karą grożącą za jego popełnienie. Do najczęściej spotykanych pojęć należą „przestępstwo” oraz „wykroczenie” – bardzo często używane zamiennie, podczas gdy w rzeczywistości jest między nimi wiele różnic. W tym artykule przyjrzymy się obydwu tym terminom.

Czym charakteryzuje się przestępstwo?

W pierwszej kolejności pochylmy się nad przestępstwem. Jest to działanie zabronione pod groźbą kary, cechujące się wysoką szkodliwością społeczną. Jego definicja oraz związane z tym pojęciem czynności zostały wymienione w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny. Są to działania umyślne, często wiążące się z wysoką karą i długim postępowaniem sądowym, podczas którego niezwykle przydatna bywa pomoc wykwalifikowanych specjalistów, takich jak doświadczony adwokat z Warszawy. Przestępstwa nie są sobie równe i dzielą się na zbrodnie oraz występki.

Te różnią się przede wszystkim pod względem wynikających z nich konsekwencji. Zbrodnią jest każde przestępstwo, za które karą jest pozbawienie wolności na czas nie krótszy niż trzy lata. Są to więc czyny o niezwykle wysokiej szkodliwości społecznej. Wszystkie przestępstwa, za które grozi niższa kara, klasyfikują się jako występki.

Czym cechuje się wykroczenie?

Wykroczenia są zabronionymi czynnościami o znacznie mniejszej szkodliwości społecznej. W przeciwieństwie do przestępstw nie są one definiowane przez kodeks karny, a przez ustawę z dnia 20 maja 1971 Kodeks wykroczeń. Zazwyczaj są to stosunkowo drobne przewinienia, które wiążą się z nieszczególnie surową karą. Za wykroczenie grozi zwykle nagana lub grzywna w wysokości od 20 do 5000 złotych. W niektórych przypadkach może dojść do aresztu na czas od 5 do 30 dni lub utraty wolności na okres jednego miesiąca. Bardzo często wymagane są również przeprosiny oraz naprawa wyrządzonej krzywdy.