Czym jest prawo patentowe?

Prawo patentowe oraz szerzej prawo własności przemysłowej to zbiór przepisów, które regulują zasady przyznawania ochrony zgłoszonym wynalazkom, a także unikalnym i zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym znakom i wzorom. Naruszenie praw wynikających z tych przepisów jest przestępstwem i może skutkować nie tylko odpowiedzialnością finansową, ale także karną. W sporach związanych z prawem patentowym niezbędna będzie pomoc mającej doświadczenie w tej materii kancelarii radcy prawnego. W Warszawie najlepszym wyborem będzie kancelaria radcowska Arendarski i Stejblis. Przekonajmy się, jaką ochronę daje prawo patentowe i co ona obejmuje.

 

Czym jest prawo własności przemysłowej?

patent

Opracowanie i wprowadzanie na rynek nowych produktów, a także działania związane z ich reklamowaniem, budową rozpoznawalności marki, jak również nazwy firmy oraz wypracowanie dla nich odpowiedniej renomy wymaga zazwyczaj dużej ilości czasu, a ponadto znacznych nakładów finansowych. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne mogą się więc obawiać, że rezultaty ich działań wykorzysta inny podmiot, który skopiuje oferowany wyrób lub podszyje się pod nazwę o ustalonej marce. Zabezpieczeniem przed takimi działaniami jest prawo własności przemysłowej, które pozwala na skuteczną ochronę i dochodzenie roszczeń od wszystkich, którzy naruszą cudzą własność w tym obszarze. W przypadku dopuszczenia się naruszeń sprawca musi się liczyć z koniecznością wypłacenia odszkodowania, a także karą grzywny oraz ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, a przy uzyskaniu korzyści materialnych w wyniki naruszenia – 2 lat.

Co może zostać objęte ochroną?

Ochronie prawa własności przemysłowej podlegają patenty, które można otrzymać, zgłaszając do Urzędu Patentowego nowe i nieoczywiste oraz unikalne rozwiązania techniczne nadające się do wdrożenia. Korzystają z niej także znaki towarowe używane do wyróżniania poszczególnych produktów lub firmy, a także wzory użytkowe bazujące na szczególnej konstrukcji produktu i wzory przemysłowe związane z unikalnym wyglądem wyrobu. Znaki i wzory również podlegają rejestracji.