Na czym polega przekształcenie spółki?

Wykonywanie działalności gospodarczej jest dużym wyzwaniem. Przedsiębiorcy muszą bowiem stale monitorować stan swojej firmy, a także pozostawać w pełnej gotowości do wdrażania niezbędnych zmian. Takie czynniki jak na przykład znaczący rozwój, nowe potrzeby, wymagania rynku i wiele więcej mogą skutkować koniecznością przekształcenia spółki. Czy wiesz, czym jest ten proces?

Czym jest przekształcenie spółki?

Najprościej mówiąc, przekształcenie spółki to zmiana jej formy prawnej. Innymi słowy, proces ten skutkuje przejściem na inny typ spółki, przykładowo z komandytowej na komandytowo-akcyjną. Jest to stosunkowo dość sformalizowane przedsięwzięcie, które wymaga dogłębnej znajomości Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli potrzebujesz w tym zakresie porady prawnej w Warszawie, zapraszamy Cię do podjęcia kontaktu. Nasi prawnicy podpowiedzą Ci, jakie masz możliwości oraz wskażą wynikające z nich konsekwencje.

przekształcenie

Warto dodatkowo nadmienić, że podczas całego procesu spółka zachowuje swoje istnienie. Nie ma więc konieczności, aby wstrzymywać jej dotychczasowe funkcjonowanie. Nadal może ona być podmiotem praw i obowiązków, a także składać oraz przyjmować oświadczenia woli. Dzięki temu zachowana jest pełna ciągłość rozwoju i zarobkowania, co jest niewątpliwie ogromnym atutem.

Jakie są konsekwencje przekształcenia spółki?

Niezwykle ważny jest fakt, iż spółce po przekształceniu przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Wynika to bezpośrednio z art. 5842 Kodeksu spółek handlowych. Co to oznacza w praktyce? Nie ma konieczności, aby ponownie zawierać dawne umowy czy ubiegać się o posiadane wcześniej zezwolenia, licencje czy koncesje. Słowem, spółka jest nadal tym samym podmiotem, jednak w innej formie prawnej.

Trzeba pamiętać, że konieczna okaże się zmiana firmy spółki. Chodzi tu oczywiście o jej nazwę, a ściślej o dodatkowy człon, czyli przykładowo sp. z o.o., s.a. itd. Wspomniane konsekwencje to jedynie podstawy. Należy mieć na uwadze, że może być ich znacznie więcej, jednak zależy to od specyfiki konkretnego przekształcenia.