Jak odwołać się do sądu pracy?

Jak złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy?

Art. 44 Kodeksu pracy uprawnia nas do złożenia odwołania, jeżeli mamy zastrzeżenia co do treści wręczonego nam wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać, że odwołanie może mieć różne formy w zależności od rodzaju umowy o pracę. W przypadku wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony może ono obejmować żądanie odszkodowania, przywrócenia na utracone stanowisko na tych samych warunkach lub orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia. Z kolei w sytuacji, gdy byliśmy zatrudnieni na umowę terminową, możemy domagać się tylko odszkodowania.

Odwołanie można złożyć w oparciu o:

  • niewłaściwe lub niezrozumiałe uzasadnienie wypowiedzenia,
  • złożenie wypowiedzenia bez podawania przyczyn,
  • wypowiedzenie niezgodne z przepisami Kodeksu pracy - np. wręczone pracownicy w ciąży.

sąd pracy

Jeżeli nie jesteśmy pewni, jak sformułować treść dokumentu - albo szukamy kogoś, kto poprowadzi w naszym imieniu sprawę o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie - skorzystajmy z porady prawnej radcy prawnego.

Odwołanie od wypowiedzenia - w jakim sądzie?

Art. 461 Kodeksu postępowania cywilnego określa również, gdzie możemy przedłożyć pozew. Powinien to być sąd, w którego okręgu znajdują się zakład pracy, miejsce jej wykonywania lub siedziba naszego pracodawcy. Pamiętajmy, że na wniesienie odwołania mamy 21 dni od momentu doręczenia wypowiedzenia.

Składając odwołanie, weźmy pod uwagę, że nawet jeśli wypowiedzenie rzeczywiście jest niezgodne z przepisami lub pozbawione uzasadnienia, sąd może nie przychylić się do naszych roszczeń. Ma to miejsce np. wtedy, gdy przywrócenie do pracy wiązałoby się z problematyczną sytuacją ze względu na rozmiar konfliktu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. W takiej sytuacji otrzymamy odszkodowanie.

Nasze żądania będą jednak w pełni honorowane, jeżeli zwolnienie nie nastąpiło w wyniku likwidacji lub upadłości firmy, a my należymy do tzw. pracowników chronionych. Zaliczają się do nich:

  • osoby w wieku przedemerytalnym,
  • osoby przebywające na urlopie lub zwolnieniu lekarskim,
  • pracownice ciężarne lub na urlopie macierzyńskim.