Jak odzyskać kapitał z polisolokaty?

Czym jest polisolokata?

Polisolokata to – jak sama nazwa wskazuje – połączenie lokaty i polisy ubezpieczeniowej. Jej specyfika polegała na tym, że wpłacone przez jej posiadacza pieniądze tylko częściowo pokrywały ubezpieczenie. Pozostałe środki przekazywane były na rynek inwestycyjny w celu ich pomnożenia.

Choć forma ta może wydawać się korzystna, problem stanowiły tu warunki ubezpieczenia – które znacznie utrudniały wycofanie wpłaconych środków przed ustalonym terminem. Jeżeli więc potrzebowaliśmy pieniędzy np. na kosztowne leczenie czy w wyniku utraty pracy, wypłacając je, musieliśmy liczyć się z utratą większości inwestycji. Kolejnym problemem były towarzyszące przedwczesnemu rozwiązaniu umowy opłaty likwidacyjne, które nieraz pokrywały całość środków przekazanych na polisolokatę. Oznacza to, że w skrajnych przypadkach właściciel polisy mógł utracić wszystko, co wpłacił.

Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty jest możliwe!

Z pomocą przychodzi nam tutaj Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zgodnie z jego stanowiskiem takie klauzule godzą w interesy konsumenta i są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Jeżeli więc nie zlikwidowaliśmy polisy przed okresem przedawnienia (10 lat), wciąż możemy walczyć o odzyskanie utraconych środków poprzez odszkodowanie od ubezpieczyciela, który naliczył nam opłaty likwidacyjne. Jest to jednak długie i złożone działanie, które wymaga profesjonalnej znajomości przepisów oraz doświadczenia w tej dziedzinie. Dlatego warto skorzystać tu z usług radcy prawnego.

Pomoc specjalisty jest tym ważniejsza, że prawdopodobnie będziemy musieli skierować sprawę do sądu – w takiej sytuacji wynajęty prawnik poprowadzi sprawę o odszkodowanie w naszym imieniu.

Dobrze jeżeli wciąż posiadamy pełną dokumentację dotyczącą polisolokaty – czyli zarówno egzemplarz umowy, jak i listę warunków porozumienia czy potwierdzenia wpłaty środków. Choć nie stanowią one warunku koniecznego wygrania procesu, z pewnością znacznie ułatwią nam dochodzenie naszych praw.

Ponieważ polisolokaty zostały oficjalnie uznane za godzące w interesy konsumentów, wpłacony kapitał możemy odzyskać nawet wtedy, gdy wciąż wiąże nas umowa z ubezpieczycielem. Oznacza to, że szansę na zwrot pieniędzy mają nie tylko osoby, które odstąpiły od porozumienia, lecz także te, które wciąż tego nie zrobiły ze względu na możliwość utraty wpłaconych środków.