Jak poradzić sobie z mobbingiem w pracy?

Mobbing jest zjawiskiem, doświadczanym w miejscu pracy, polegającym na uciążliwym nękaniu, naruszaniu praw pracowniczych i stosowaniu przemocy fizycznej. Może ono dotyczyć zarówno przemocy kierowanej przez pracodawców na podwładnych, jak i między współpracownikami. Choć mobbing znany jest od dawna, to od kilku lat zyskuje na rozgłosie, dzięki temu, że ofiary tego procederu coraz częściej decydują się na nagłośnienie problemu i wyciągnięcie konsekwencji wobec agresora. A metod na to jest wiele. Gdy znajdzie się w takiej sytuacji, warto kierować się pewnymi zasadami, które pomogą zakończyć tę niekomfortową sytuację. Po pierwsze jednak należy zdać sobie sprawę z tego, że ma się do czynienia ze złamaniem zasad Kodeksu pracy, a tym samym prawo pracy leży po stronie osoby doświadczającej mobbingu. Warto wtedy zasięgnąć porady prawnej, by ustalić ewentualną strategię obrony prawnej przed osobą stosującą przemoc. 

 

Co robić, gdy doświadcza się mobbingu?

mobbing w pracy

Filarem walki z tym zjawiskiem jest potoczne wyjście z roli ofiary. Należy możliwie najszybciej podjąć kroki, odbierające oprawcy zawłaszczoną władzę. W tym celu warto skonfrontować otwarcie agresora z tym, jak odbiera się jego ataki. Należy jednak pamiętać, by wszelkiego rodzaju rozmowy z osoba prześladującą odbywały się w otoczeniu świadków, najlepiej będących Twoimi sojusznikami. Warto do takiej rozmowy zaprosić przedstawiciela związków zawodowych, być może w roli mediatora. To tez zapewni Ci dowód na podjęte próby poprawienia komunikacji między Tobą, a osobą atakującą. Poza tym, notuj wszelkie sytuacje przemocy, nękania czy kontaktu z prześladowcą, które wykraczają poza normy miejsca pracy. To uzbroi Cię w materiał dowodowy, możliwy do wykorzystania w rozmowie z osoba przełożoną czy ostatecznie przed sądem. Do zebranych dowodów warto dołączyć również opinię lekarza, potwierdzającą uszczerbek na zdrowiu, będący następstwem długotrwałego stresu. Podstawą wyjścia z mobbingu jest więc aktywna postawa braku zgody, na doświadczane krzywdy i regularne protokołowanie aktów przemocy.