Jaka jest odpowiedzialność karna za wyłudzanie odszkodowań?

Zanim przyjrzymy się bliżej odpowiedzialności, grożącej za wyłudzenie odszkodowania, sprawdźmy, na czym polega samo przestępstwo i jak najczęściej do niego dochodzi.

Czym jest wyłudzanie odszkodowania?

Wyłudzanie odszkodowania jest przestępstwem penalizowanym w przepisie artykułu 298 kodeksu karnego i należy do przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym. Polega na celowym działaniu wyłudzającego, mającym na celu wyłudzenie korzyści materialnych, wynikających z wypłaty odszkodowania

Wedle kodeksu karnego, przesłanką do wyłudzenia odszkodowania będzie wywołanie zdarzenia będącego podstawą do wypłaty takiego odszkodowania. Musi zatem nastąpić faktyczne zdarzenie, objęte ubezpieczeniem, na przykład wypadek komunikacyjny, na skutek którego dochodzi do zniszczenia mienia.

Na czym polega wyłudzenie odszkodowania?

Najczęściej do wyłudzeń odszkodowań dochodzi w sektorze odszkodowań komunikacyjnych. Osoby, podejmujące się czynu zabronionego albo aranżują stłuczki pojazdów, albo zawyżają wartość szkody, na przykład celowo dodatkowo uszkadzając swój pojazd. Aby wyłudzić odszkodowanie, niektórzy przestępcy pozorują kradzież samochodu, który w międzyczasie jest rozbierany i sprzedawany na części. W przypadku wyłudzeń odszkodowań majątkowych i osobistych, dochodzić może do celowego uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy materialnej bądź też symulowania obrażeń fizycznych czy psychicznych, a nawet samookaleczeń.

Odpowiedzialność karna za wyłudzanie odszkodowań

Odpowiedzialność karna za wyłudzanie odszkodowań została ujęta w artykule 298 paragraf 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym: „Każdy, kto w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu”. Kara ta może zostać zwiększona do wymiaru od sześciu miesięcy do lat ośmiu, jeśli osoba wyłudzająca odszkodowanie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem wprowadzając ją w błąd lub powodując niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

Bardzo często ofiarami osób, wyłudzających odszkodowania padają nie tylko firmy ubezpieczeniowe, lecz również uczciwi kierowcy. Wówczas warto zgłosić się do adwokata lub radcy prawnego.