Kiedy warto korzystać z usług radcy prawnego?

Zakres działania radcy prawnego

Z pomocy radcy prawnego korzystać mogą zarówno wielkie, jak i małe przedsiębiorstwa, a także każda osoba prywatna, która znajduje się w sytuacji, gdy konieczne jest uzyskanie porad prawnych w sprawach, które regulowane są obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi. Doświadczone kancelarie radców prawnych, takie jak nasza, pomagają zazwyczaj swoim klientom w kilku obszarach.

Pierwszym z nich są postępowania spadkowe, często wymagające podziałów majątku rozwody, ubieganie się o alimenty lub opiekę nad niepełnoletnimi, sytuacje, w których dochodzi do pozbawienia jednego z dotychczasowych opiekunów praw rodzicielskich lub ubezwłasnowolnienia. Po naszą opinię często sięgają też konsumenci, których prawa zostały naruszone lub przedsiębiorcy mający przed sobą intratną inwestycję niepozbawioną całkowicie ryzyka i chcą za pomocą porad i zaopiniowania umów, możliwie się zabezpieczyć przed mogącym czyhać na nich niebezpieczeństwem. Radca prawny jest upoważniony do udzielania porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego, a także prawa cywilnego, handlowego, rodzinnego, karnego i finansowego. Może także doradzać w sprawach podatkowych.

Radca prawny jako pełnomocnik w trakcie trwania procesu

Jedną z niewątpliwych korzyści sięgnięcia po pomoc prawną jest skorzystanie z możliwości zastępstwa procesowego, które polega na tym, że radca prawny po uzyskaniu od klienta stosownego upoważnienia ma możliwość reprezentowania klienta w trakcie postępowania procesowego oraz w sytuacjach wymagających stawiennictwa klienta w sądzie w trakcie rozprawy jako strona. Etyka zawodowa radcy prawnego zobowiązuje go ponadto do przestrzegania konieczności zachowania tajemnicy zawodowej na podstawie zawieranej z klientem umowy cywilnoprawnej, do czego zobowiązuje go odbyta aplikacja radcowska oraz zdobyte wykształcenie.