Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Mimo tego, że do nabycia spadku dochodzi w momencie jego otwarcia, które ma miejsce z chwilą śmierci spadkodawcy, to nie daje spadkobiercy możliwości swobodnego rozporządzania odziedziczonym majątkiem. Zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania spadkowego konieczne jest stwierdzenie nabycia spadku. W tym celu należy udać się do notariusza albo złożyć wniosek do sądu. Czy jest koniecznością, czym skutkuje i na czym polega?

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku i o czym stanowi? 

Osoby, które miały do czynienia ze sprawami spadkowymi, wiedzą, że aby faktycznie przejąć spadek i móc nim zarządzać konieczne jest stwierdzenie nabycia spadku. Aby je uzyskać, trzeba udać się do kancelarii radcy prawnego i sporządzić stosowny wniosek, który następnie musi być złożony do sądu rejonowego, w którego obrębie spadkodawca miał ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Stwierdzenie nabycia spadku to postanowienie sądu, a jednocześnie urzędowe potwierdzenie, które gwarantuje, że osoby, które złożyły wniosek, mają prawo do majątku po zmarłym. W dokumencie wydanym przez sąd muszą być wymienione następujące informacje:

  • dane osoby zmarłej,
  • dane spadkobierców,
  • pokrewieństwo spadkobierców ze zmarłą osobą,
  • udział każdego ze spadkobierców w spadku.

Taki dokument stanowi potwierdzenie faktu dziedziczenia. Co ważne, w rozprawie sądowej musi uczestniczyć wnioskodawca, a do tego mogą w niej wziąć udział wszystkie osoby, które zostały wskazane jako spadkobiercy oraz te, które dziedziczyłyby, gdyby nie sporządzono testamentu (najbliżsi zmarłego, którzy nie zostali w nim uwzględnieni).

W jakich sytuacjach stwierdzenie nabycia spadku może się przydać? 

Spadkobiercy często zastanawiają się, czemu właściwie służy stwierdzenie nabycia spadku. Jest ono potrzebne przede wszystkim po to, żeby w przyszłości uniknąć różnych komplikacji. Dokument może przydać się między innymi w razie chęci sprzedania dziedziczonej nieruchomości, wpłacenia do banku otrzymanych środków finansowych, rejestracji odziedziczonego samochodu w urzędzie komunikacji czy odbioru wierzytelności od dłużników spadkodawcy.