Prawo karne – Warszawa

Służymy pomocą, wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa karnego w Warszawie. Jeśli więc grożą Państwu poważne konsekwencje karne, warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników. Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji również w sprawach karnych skarbowych oraz gospodarczych. Staramy się jak najlepiej zrozumieć położenie naszych Klientów oraz okoliczności, które zaważyły na podjętych przez nich decyzjach, by tym lepiej i skuteczniej reprezentować ich przed sądem. Prowadzimy również działania przed organami przygotowawczymi, żeby wspomnieć Policję, Prokuraturę, Urząd Celny, Urząd Skarbowy czy ABW. Ze szczególnym zaangażowaniem podchodzimy do postępowania karnego wykonawczego, Klienci mogą liczyć na nas także w sprawach o zawieszenie lub odroczenie zasądzonej wcześniej bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

 

Sprawy karne gospodarcze w Warszawie

O czym już wspomniano, zajmujemy się także sprawami o charakterze finansowym oraz podatkowym. Podejmujemy się reprezentacji oskarżonych o pranie brudnych pieniędzy, zamieszanych w przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, posądzanych o oszustwa kapitałowe, przekupstwa menedżerskie czy osób utrudniających dochodzenie roszczeń przez wierzycieli. Świadczymy szeroką pomoc, jeśli chodzi o oskarżenia z zakresu przestępstw skarbowych oraz łamanie przepisów prawa karnego rynków finansowych. Reprezentujemy oskarżonych w sprawach o uchylanie się przed obowiązkiem podatkowym oraz celnym, a także osoby posądzane o organizację gier hazardowych. Mogą Państwo liczyć na naszą pomoc również wtedy, gdy grożą im sankcje związane z wykorzystaniem i ujawnieniem informacji poufnych lub wprowadzaniem w błąd inwestorów na rynkach kapitałowych poprzez rozprzestrzenianie nierzetelnych danych oraz kłamliwych informacji. W każdym z wyżej wspomnianych przypadków nasi specjaliści z zakresu prawa karnego pozostają do Państwa dyspozycji.

 

Prawo karne w przestępstwach gospodarczych

W kontekście przestępstw gospodarczych złożoność regulacji prawnych stawia przed przedsiębiorcami szereg wyzwań. Prawo karne w obszarze gospodarczym obejmuje szeroki zakres czynów zabronionych, takich jak oszustwa finansowe i malwersacje. Unikanie pułapek tego rodzaju wymaga wszechstronnej wiedzy prawniczej, a także umiejętności analizy sytuacji biznesowej. Nasza kancelaria oferuje specjalistyczne doradztwo prawne w zakresie przestępstw gospodarczych, pomagając klientom zrozumieć zawiłości prawa karnego i dostosować swoje działania do aktualnych przepisów. Warto podkreślić, że nasze doradztwo obejmuje również dziedziny powiązane, takie jak doradztwo podatkowe, co pozwala na kompleksową ochronę interesów Klienta.

 

Różnice między prawem karnym materialnym a procesowym

Prawo karne materialne obejmuje zbiór przepisów określających, jakie czyny są uznawane za przestępstwa oraz jakie kary są przewidziane za ich popełnienie. W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym prawo karne materialne jest Kodeks karny. Zawarte w nim przepisy określają m.in. definicje poszczególnych przestępstw, warunki odpowiedzialności karnej oraz rodzaje i wysokość kar.

Z kolei prawo karne procesowe to zbiór norm prawnych regulujących sposób postępowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach o przestępstwa. Jego zadaniem jest zapewnienie sprawiedliwego i efektywnego dochodzenia roszczeń wynikających z przestępstw oraz egzekucji nałożonych kar. W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym prawo karne procesowe jest Kodeks postępowania karnego, który określa m.in. zasady postępowania przed sądami karnymi, tryb odwoławczy oraz zasady postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę i policję.